Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2019

myyworld
5883 0c2b
Reposted frommiischa miischa viasilkdreams silkdreams

December 04 2019

myyworld
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze

November 29 2019

myyworld
6229 9f8f
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viashakeme shakeme

November 28 2019

myyworld

November 21 2019

myyworld
3337 f421
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovvie lovvie

November 18 2019

3036 4e2d
myyworld
2406 f4d7 500
Reposted frompunisher punisher vianieobecnosc nieobecnosc

November 07 2019

myyworld

Chcemy, żeby nasze uda stykały i nie stykały się jednocześnie. Chcemy ubierać się luźno i po swojemu, a regularnie kłuje nas myśl, że nie chodzimy w garniturze z lampasem. Chcemy być wodzirejem imprezy i spędzać spokojne wieczory zakopane w kocu z frędzlami. Chcemy pracować kreatywnie i wracać o piętnastej do domu. Chcemy mieć widok z najwyższego piętra wieżowca i zobaczyć sarenkę za oknem. Chcemy mieć dzieci i nie mieć dzieci.

Chcemy być sobą, ale swędzi nas, że nie jesteśmy tacy,  jak wszyscy.

https://chujowapanidomu.pl/o-porownywaniu-sie/
Reposted frommadeliine madeliine
myyworld
myyworld

November 04 2019

myyworld
5753 6358 500
Reposted fromtgs tgs vialaters laters

October 30 2019

myyworld
4185 8b48 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoai moai

October 13 2019

myyworld
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viaiammistake iammistake

October 08 2019

myyworld
5508 e950 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viausmiechprosze usmiechprosze

August 31 2019

myyworld
myyworld
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte viaimaginaryoneslives imaginaryoneslives
myyworld
9511 a5b3 500
myyworld
Jeśli na czymś ci zależy, nie patrz czy inni to akceptują 
Reposted fromyouneedgrowup youneedgrowup viahwaiting hwaiting
myyworld

August 29 2019

myyworld
1260 4570
Reposted fromdailylife dailylife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl